Muudatused ratsakooli töös 2018. aastal

Tähelepanu Ihaste ratsakooli kliendid, kes soovivad osaleda ratsutamise tundides! Alates jaanuarist 2018 läheb Ihaste ratsakool üle tasemepõhisele õppetööle. Grupid komplekteeritakse vastavalt iga sportlase/ kliendi tasemele ja soovidele selliselt, et igas grupis oleksid ühtse tasemega õpilased. 

Meie soov on arendada iga kliendi ratsutamise oskust ja toetada sportlike eesmärkide täitumist. Klientidele, kellel pole sportlikke eesmärke, jätame võimaluse osaleda harrastajate grupis. 

Palume tutvuda õppetöö kirjeldusega ning küsimuste korral pöörduda treener Sirli poole (tel 5626 8100 või e-posti teel kliendid@ihastetall.ee).