OÜ Ihaste Tallid, Raeremmelga 4, Tartu
registrikood 14190754
Info@ihastetall.ee
Tel +372 5626 8100